Forholdsregler i forbindelse med montage og service under Covid-19 pandemien

 

PFP A/S udfører stadig montage- og serviceopgaver!

Vi udfører stadig montage- og serviceopgaver, men efter retningslinjer, der skal sikre, at det foregår sundhedsmæssigt forsvarligt af hensyn til vores kunder og medarbejdere samt sikre, at vi ikke bidrager til yderligere smittespredning.

Vi udfører derfor montage og service efter nedenstående retningslinjer:

  • Når PFP's montører ankommer på stedet, sørger de for afspritning i det omfang de finder nødvendigt
  • PFP's montører bærer mundbind når de ankommer til stedet. Hvis der er behov for at videregive oplysninger, lukke vores medarbejdere ind eller lignende, forventer vi at disse personer ligeledes bærer mundbind og overholder de anbefalde afstandskrav.
  • Af hensyn til både beboernes og montørens sikkerhed, så må der under udførelsen af arbejdet ikke være andre tilstede i lokalet. Dette kan dog dispenceres med accept fra PFP's montør, hvis tilstedeværelsen er nødvendig og alle anbefalede sikkerhedsforanstaltninger og afstandskrav overholdes.
  • Hvis PFP's montør vurderer, at arbejdet ikke kan udføres på forsvarlig måde, vil han på stedet forsøge at løse problemstillingen. Er det ikke muligt, vil arbejdet blive afbrudt eller udsat til senere. Opgaven vil derefter blive genplanlagt på et senere tidspunkt. Der vil i den forbindelse ikke blive givet reduktion i prisen på opgaven og genudkørslen vil blive betragtet som en ny ordre der faktureres igen.
  • Det er vigtigt at der gives besked til PFP, hvis der er konstateret sygdom i huset eller er mistanke om sygdom. Kommer PFP's montører ud til et hus, hvor de mødes af beboere med sygdomssymptomer, så forlades adressen igen og opgaven betragtes som ikke at kunne udføres forsvarligt, jævnfør ovenstående.