Medlem af THE UPCYCL

Hos PFP A/S har vi igennem mange år været kendt for at tage et stort social- og miljømæssigt ansvar.

Vi arbejder konstant for at blive endnu mere bæredygtige, og derfor er vi medlemmer af THE UPCYCL.

Sammen med THE UPCYCL cirkulerer vi vores uudnyttede restmaterialer fra vores produktion over til andre virksomheder.
Vi forlænger dermed materialernes livscyklus i forsyningskæderne til gavn for både miljø og bundlinje. Med stolthed deltager
vi i et fælles

skab, som samarbejder for en ansvarlig anvendelse af materialer gennem stærke partnerskaber for bæredygtig udvikling.

Fordi vi kun kan være cirkulære sammen. 

Læs mere her.