Simple, different, better

Hos PFP har vi klare mål og værdier for hvordan vi vil arbejde og agere overfor kunder, leverandører og hinanden.

Vores vision er:

Vi skal skabe vækst og indtjening ved med høj produktivitet, høj leveringsevne, højt service niveau, og god kvalitet, at give kunderne en oplevelse af, at PFP er lidt enklere, lidt anderledes og meget bedre at handle med end vore konkurrenter.

Vores mission er derfor:

Lidt enklere, lidt anderledes og meget bedre/ PFP – simple, different, better.

Vores værdier er:

Hos PFP arbejder vi derfor ud fra følgende 4 værdier:

  1. PFP skal være en god arbejdsplads, hvor der udvises gensidig respekt, ansvarsbevidsthed, loyalitet og humør, således at alle ansatte trives i virksomheden.
  2. PFP skal samtidig være en udfordrende arbejdsplads, hvor videreuddannelse, forandringer og udvikling er naturligt og ønsket.
  3. Vi skal motivere og anerkende medarbejdere og kollegaer, der konstant søger at forbedre samarbejde, effektivitet, kvalitet og vores service over for kunderne.
  4. Vi skal via samarbejde, effektivitet, professionalisme og udvikling skabe værditilvækst fordi vi med troværdighed og kvalitet gør os til en attraktiv samarbejdspartner overfor nuværende og potentielle nye kunder.

Strategier

Nedenstående finder du 6 væsenlige grundpiller i PFP's strategi.

  Vi vil fortsat have markedets bedste leveringssikkerhed
     
  Vi vil på det skandinaviske marked tilbyde branchens mest værdiskabende servicekoncepter
     
  Vi leverer altid den kvalitet, løsning og service som kunden vælger
     
  Vi vil være en vindende organisation af engagerede og resultatorienterede mennesker
     
  Vi vil være kendt for at kunne tilbyde innovative og differentierede bordpladeløsninger
     
  Vi vil være en vækstvirksomhed med konstant fokus på lønsomhed